Tel.: +420 603 416 721
E-mail: [email protected]


Aktivity

Buxheti Shqiperi 2022


N buxhetin e vitit 2022 Qeveria ka parashikuar rritje t pagave n sistemin e sh ndet sis , n arsim, n polici, porBuxheti p r Qytetarin 2022 2024 DISCLAIMER Dokumenti bazohet n t dh nat e konsoliduara t Instrumentit t Planifikimit Financiar 2022 2024 dhe t – dh nat e paraqitura n relacionin shoq rues t programit buxhetor afat – mes m Ky dokument sht prodhuar nga Bashkia Himar me asistenc n e Projektit Bashki t FortaT miratoj pasqyrat e buxhetit p r vtin buxhetor 2022 si m posht T Ardhurat Gjithsej T ardhurat nga taksat dhe tarifa tvendore Trasferta e pakusht zuar Transferta specifike p r funksionet e reja T ardhura t trash guara nga viti 2022 Shpenzime gjithsej 2 lek lek lek lek lek 2, 069, 911, 648 lekBUXHETI DHE TAKSAT Buxheti 2022 Buxheti 2022 Buxheti 2019 Buxheti 2018 PAKETA FISKALE P R VITIN 2022 Paketa Fiskale Taksat e mia KONSULTIME PUBLIKE Kerkesa Formulare Kerkesa Ankesa Per aplikim per leje zhvillimi, ndertimi, certifikate perdorimi Fature arketimi leje zhvillimi Fature arketimi leje ndertimi Akt detyrime perPas mbledhjes s qeveris , ministrja e Bujq sis Frida Krica b ri me dije buxheti i vitit 2022 do t mb shtes direk fermerin shqiptar Objektiv p r vitin e ardhsh m sht edhe rritja e eksporteve Po ashtu do t investohet edhe n flot n e peshkimit dhe n teknologjin e sistemit bujq sor dhe n at t siguris ushqimoreN Komisionin e Integrimit po diskutohet buxheti 2022 p r Ministrin e Jashtme, ku ministrja Olta Xha ka ka theksuar prioritetet kryesore ku sht mbajtja e Konferenc s s par nd rqeveritare dhe zhvillimi me sukses i mandatit t Shqip ris n K shillin e Sigurimit , buxheti 2022 , komisioni i integrimit, olta xha kaBashkit shqiptare n vitin 2022, nga dimensioni politik mbanin ’shijen’ Pushtetit Vendor p r 2022 , projektvendimin “P r miratimin e metodologjis buxheti i do bashkie ndaj totalit t buxhetit t t gjitha bashkive Ecuria e zbatimit t buxhetit t …BUXHETI 2022 2 BASHKIA PATOS PERMBAJTJA Hyrje fq 3 KAPITULLI IBuxheti 2022 , kriza ekonomike nuk ndikon te shpenzimet e luksit Qeveria shqiptare do t shpenzoj vitin e ardhsh m rreth 1 2 miliard lek p r blerje t automjeteve t reja Sipas tabel s s investimeve, mjetet i kan k rkuar kryesisht institucionet e pavarura si Prokuroria e P rgjithshme, Sh rbimi Informativ Shtet rorN k t faqe do t gjeni buxhetin e shtetit p r Institucionin e Avokatit t Popullit N k t faqe jan publikuar raportet p r veprimtarin vjetore t Institucionit t Avokatit t Popullit si dhe rezolutat e Kuvendit t Shqip ris n lidhje me to 1 Viti 2011 Buxheti i Shtetit Buxheti i Shtetit rishikuarTag Buxheti 2022 p r arsimin Buxheti 2022 p r arsimin, ministrja Kushi 20 milion lek p r pasurimin 21 04 Veliaj n Twitter “Tirana, s shpejti me kontejner n ntok sor , sapo mb rrit n makinerit e specializuara”Ahmetaj Buxheti i 2022 m i miri n 30 vjet, do pasurohen t gjith qytetaret e Republik s s Shqip ris a mund t ngriheshim m shpejt jan t gjith q ne jemi gati ti debatojm Kryefjal e k tij buxheti sht sh rbimi i qytetar ve, n do zyr , mandati i tret sht nj mandat p r ndryshimin dhe leht siminBUXHETI VJETOR , BASHKIA POLICAN FORUMI ONLINE I BASHKISE 6 40 pm Today Maj 11, 2022 E enjte Maj 12, 2022 E premte Maj 13, 2022 E shtun Maj 14, 2022 B hu pjes Subscribe Te dhena Statistikore NA NDIQNI NE FACEBOOK KREU KESHILLI BASHKIAK Vendime Antaret e K shillit Bashkiak Prokuroria ShqiptareBuxheti i KB Raporti vjetor i veprimtaris s KB Raporti vjetor i zbatimit t buxhetit t KB Raporti vjetor i procesit t vendimmarrjes Raporti i pjes marrjes s k shilltareve n mbledhjet e KB Raporti vjetor p r ankesat dhe k rkesat, i k rkesave p r informacion Buxheti p r Qytetarin, Buxheti interaktiv02 Maj, 2022 Facebook Youtube Buxheti vendor p r vitin 2019, ku do t ket rritje t burimeve t financimit t qeverisjes vendore me rreth 5 miliard lek ose 11 m shum se n vitin 2018 q sigurohet nga transferta e pakusht zuar dhe t ardhurat nga taksat e tarifat vendoreBUXHETI DHE TAKSAT Buxheti 2018 Paketa Fiskale Taksat e mia C rrik – Plani i performanc s 2022 2024 KONSULTIME PUBLIKE Plani Performances afatmesme 2020 2022 amp 2022 2024 Shqip Shqip English Harta Donator t m t m dhenj, vizitojn fush n e vetme t kompostimit n Shqip riMbledhja e K shillit Bashkiak Prrenjas p r Buxhetin e 2020 Pas konsultimesh t gjata me do administrator t nj sive Administrative dhe duke pare problemet e zones tone u miratua Buxheti 2020 p r Bashkin e Prrenjasit Jemi t sigurt se me miratimin e buxhetit 2020 shum problematika t banor ve do t marrin zgjidhje , v mendja sht m s shumti nMigrants help cities to thrive and become more vibrant, successful centres of economy and life Promoting sustainable consumption and production patterns can help to protect migrant workers from exploitation Migration can be a potential climate change adaptation strategy and a way to build resilience Combatting marine and coastal ecosystemKomisioneri p r Mbik qyrjen e Sh rbimit Civil Konferenc e organizuar nga KE me tem “Fuqizimi i Strukturave Vendore n Shqip ri“ Raportimi i Komisionerit p rpara Kuvendit t Shqip ris , dat 25 04 2019 Vizit e an tar ve t komisionit p r shtjet ligjore t Kuvendit t Shqip ris pran KMSHC28 03 2022 Kryetari i KLSH s z Arben Shehu merr pjes n Konferenc n e nivelit t lart p r Institucio 24 03 2022 Kryetari i KLSH s , z Arben Shehu zhvillon nj vizit zyrtare pran Zyr s Komb tare t AuditiMinistri i Financave, Pun s dhe Transfereve Hekuran Murati dhe Z vend spresidentja e Bank s Bot rore p r Evrop dhe Azi Qendrore Anna Bjerde, n jav n e takimeve pranver m shum Ministria e Financave, Pun s dhe Transfereve njofton se m 29 prill 2022 do t mbahet ankandi i kat rt p r vitin 2022 N k t ankand, do tBuxheti final p r vitin 2020 i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve t financimit KATEGORIA EKONOMIKE Buxheti p r vitin fiskal 2020 Burimet e financimit Buxheti i Kosov s T hyrat vetanake 3 SHPENZIME KOMUNALE 215 200 00 215 2 00 00 4 SUBVENCIONE 100 000 00 100 000 00 5K shtu, Ministria e Transporteve mendohet se do t marr nga buxheti rreth 45 8 miliard lek , aq sa kishte k t vit P r dikasterin e Sokol Olldashit pritej t akordoheshin m shum fonde, duke pasur parasysh numrin e madh t projekteve, si Rruga e Arbrit apo autostrada Tiran Elbasan Sipas Financave, n planin e investimeveBallina › Lajme › Meta kthen p r rishqyrtim ligjin “ Buxheti 2022 ”, ja argumentet q jep Meta kthen p r rishqyrtim ligjin “ Buxheti 2022 ”, ja argumentet q jep Lajme Rajoni 5 months ago Ksamili, parajsa e rivier s shqiptare q nuk duhet humbur as k t vit July 10, 2020HARTIMI I BUXHETIT VETJAK KATEGORIA SHUMA E SHUMA AKTUALE PARASHIKUAR LEKE LEKE I TE ARDHURA Paga mujore neto 50 000 50 000 Te ardhura te tjera 3 000 Te ardhura gjithsej 55 000 53 000 IIju urojme suksese kete vit te ri shkollor nxenesve dhe mesuesve te tiranes dhe mbare shqiperise buxheti personeli transporti i transparenc s publikimet e fundit procedurat e konkurrimit t m sueseve n portalin “m sues p r shqip rin ” 2022 njoftim p r aplikimin a1 a1z , matura shtet rore 2022Bashkit shqiptare n vitin 2022, nga dimensioni politik mbanin ’shijen’ Pushtetit Vendor p r 2022 , projektvendimin “P r miratimin e metodologjis buxheti i do bashkie ndaj totalit t buxhetit t t gjitha bashkive Ecuria e zbatimit t buxhetit t …BUXHETI DHE TAKSAT Buxheti 2018 Paketa Fiskale Taksat e mia C rrik – Plani i performanc s 2022 2024 KONSULTIME PUBLIKE Plani Performances afatmesme 2020 2022 amp 2022 2024 Shqip Shqip English Harta Donator t m t m dhenj, vizitojn fush n e vetme t kompostimit n Shqip riSondazh online K shilli i Bashkis Mallakast r ka publikuar nj sondazh online p rmes t cilit synon t rheqjen e mendimit t qytetar ve, biznesit, shoq ris civile, medias dhe akademis lidhur me prioritetet q kan p r sh rbimet funksionet e ofruara nga Bashkia Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve tBuxheti i Shtetit sht i destinuar t mbush portofolat Fendi, Gucci e Armani t f mij ve t oligark ve shqiptar T gjith ata harxhojn lek t e popullit shqiptar q prind rit e tyre i kan marr me ndihm n e shtetit n p rmjet kompanive t tyre private fal tenderimeve publike Ashtu si historia ka treguar nd rUrdh r nr 85 , dat 26 04 2022 “ P r miratimin e periudh s s aplikimeve me formular t A1 A1Z p r Matur n Shtet rore 2022 ” Udh zimi nr 6 , dat 04 04 2022 “ P r zhvillimin e provimeve komb tare t arsimit baz , viti shkollor 2022 2022 ” sesioni i pare Udh zimi nr 1 , …Ky ishte kulmi i urrejtjes shqiptare nga ana e Serbis , prej nga APJ me nj ushtri tep r t madhe heterogjene po aq edhe t fuqishme, q nj koh t gjat ishte investuar nga buxheti i mbar vendit dhe tani priste vrasjen e shqiptar ve, sipas sloganit shovinist ”Do vrasim, do therim, kush me neve nuk do ”, t cil n serb t eShum prej k tyre artikujve q do t lexoni k tu jan t botuara n k to media dhe jo vet m K shtu artikuj nga sporti e kryesisht futbolli do t jen mbizot rues n k t blog Lajme mbi Tomorin dhe komb taren e pse jo nga futbolli shqiptar Komente, intervista, histori dhe situate pikante, ashtu si un mund t’ia dalFier, m 14 04 2022 L nda Formulari i Njoftimit Paraprak t Fituesit p r pro edur n me objekt “Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzin ”, me burim financimi nga Buxheti i “Sh a Uj sjell s Kanalizime” Fier AGJENCIS S PROKURIMIT PUBLIK TIRAN p r botim Shtojca 10 SH A UJ SJELL S – KANALIZIME FIER Data 14 04 2022Buxheti i 2022 it duket se do shkoj m tep r p r infrastruktur n rrugore, se sa p r arsimin, sh ndet sin , apo fusha t Nga 1 maj 2022 administrata publike mbyll t gjitha sportelet Dokumentacioni vet m onlajn, p rmes e albania al Papa apel vjehrrave “Kujdes me gjuh n”Buxheti i K shillit Bashkiak 2022 Kiliko k tu p r t pare dokumentin e plotBuxheti i Bashkis Bulqiz 2022 Buxheti p r Qytetarin 2022 2024 Programi Buxhetor Afatmes m 2022 2024 Elektronik Programi Buxhetor Afatmes m 2022 2024 Prokuroria Shqiptare Avokati i Popullit Kjo faqe eshte nd rtuar nga Q ndra p r shtjet e Informimit Publik, INFOCIP Shkurt 2022Bashkit shqiptare n vitin 2022, nga dimensioni politik mbanin ’shijen’ Pushtetit Vendor p r 2022 , projektvendimin “P r miratimin e metodologjis buxheti i do bashkie ndaj totalit t buxhetit t t gjitha bashkive Ecuria e zbatimit t buxhetit t …Kuvendi i Shqip ris , Seanca Plenare, BUXHETI 2022 殺Buxheti 102 58 milion Euro Koh zgjatja 2008 – 2023 Financues Banka Gjermane p r zhvillim KfW, Qeveria Shqiptare dhe Bashkimi Evropian Buxheti 23 7 miliard Lek Koh zgjatja 2018 2022 Financues Qeveria Shqiptare Shtrirja gjeografike N 12 Qarqet e Shqip ris , 32 bashki P rfitues 500 mij banor ObjektiviJanar 25, 2022 Disa paisje mjek sore u dhuruan Poliklinik s Divjak nga populli Rumun n p rmjet Agjensis s Bashk punimit Nd rkomb tar p r Zhvillim Kryetari i Bashkis Divjak z Fredi Kokoneshi i Shoq ruar nga z Taulant Balla, Drejtoresha e NJVKSH dhe stafi i Poliklinik s Divjak prit n Ambasadorin e Rumanis n Shqip ri zLista e fituesve p r konkurimin e datave 20 04 2022 Shtes e rendit t dit s e mbledhjes s k shillit bashkiak, dit n e h n , data 09 05 2022 , ora 11 00 dit s s nderimit p r t r n t e kombit shqiptar 05 Maj 2022 Lexo m shum Zhvillohet mbledhja e k shillit bashkiak, ja vendimet e miratuara Buxheti p r Qytetar tKuvendi i Shqip ris , Seanca Plenare, BUXHETI 2022 殺BUXHETI DHE TAKSAT Buxheti 2018 Paketa Fiskale Taksat e mia C rrik – Plani i performanc s 2022 2024 KONSULTIME PUBLIKE Plani Performances afatmesme 2020 2022 amp 2022 2024 Shqip Shqip English Harta Donator t m t m dhenj, vizitojn fush n e vetme t kompostimit n Shqip riBuxheti 310 milion dollar 2022 P rqind e GDP s 1 75 2022 Industria Furnitor t brendsh m MEIKO KM Poli an UM Gramsh ULP Mjek s Furnitor t jasht m Franca Finlanda Austria Gjermania Italia Turqia SHBA dikur Kina Bashkimi Sovjetik Artikuj t ndysh m Historia Ushtria Mbret rore Shqiptare 1928–1939Ne Shqiperi u debatua buxheti per vitin 2011Teste teorike online p r marrjen e lejes s drejtimit t mjetit p r kategorin A, B, C dhe D
128 | 56 | 133 | 159 | 167