Tel.: +420 603 416 721
E-mail: [email protected]


Aktivity

Indexatie Salarissen 2022


6 3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2022 Het wettelijk minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2022 € 1 725 per maand Stcrt 2022, 44177 Check van de salaristabellen op minimaal WML niveau per 1 januari 2022 het laagste salarisbedrag in 6 3 per 1 juli 2022 bedraagt € 1 735, 02 en is hoger dan het minimumloonLonen salonmedewerkers Op 1 januari 2022 stijgt het wettelijk minimum jeugd loon opnieuw Klik hier voor de nieuwe bedragenCao VVT salarisschalen 2022 De Cao Verpleeg amp Verzorgingshuizen amp Thuiszorg, afgekort de Cao VVT 2022 is nog niet bekend De onderhandeling tussen werkgevers en de vakbonden zijn nog bezig Payroll UitzendenMinimumloon omhoog Per 1 januari 2022 gaat het minimumloon omhoog Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag Gewijzigde uitkeringsbedragen Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW Dit …Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 Gastgezin met een echtpaar ongehuwd samenwonenden Bruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 2 587, 50 Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 2 794, 50 Gastgezin met een alleenstaande ouder Bruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 2 070, 00Rekenvoorbeeld De prijsindex op het moment van uw laatste prijsverandering is 95 De actuele prijsindex is 104, 5 Dit leest u in de tabel van het CBS Dan is de index met 10 gestegen en kunt u uw prijs met 10 verhogen Dat rekent u zo uit Prijsindex nieuw prijsindex oud x 100 100 prijsstijging 104, 5 95 x 100 100 10Onbelaste reiskostenvergoeding eindelijk omhoog 21 cent per kilometer in 2023 In 2023 en 2024 wordt er 200 miljoen voor uitgetrokken, blijkt uit de stukken Dat geld zou volgens betrokkenen genoeg moeten zijn om op 21 en daarna 23 cent per kilometer uit te komen, al worden de precieze bedragen pas op Prinsjesdag vastgesteldVoor de ramingen van de salarissen van het ambtelijk personeel vormen de cao afspraken het uitgangspunt Het huidige cao akkoord loopt tot 1 januari 2023 Vanaf september 2022 starten de overleggen tussen de VNG en vakbonden over de nieuwe cao Het resultaat is waarschijnlijk nog niet bekend als we de begroting 2023 opstellenVoor 2022 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216 000 Voor zorgorganisaties zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld Voor de zorgverzekeraars gelden specifieke verhoogde normen Voor een overzicht van de verschillende bezoldigingsmaxima in de verschillende toepassingsjaren van …Toggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENwww consultancy nl3 maand m i v 1 januari 2022 Vier weken m i v loonperiode 1 2022 1 maand Uiterlijk december 2022 Vier weken Uiterlijk loonperiode 13 2022 Beschikbaarheidsdienst dagen Minimum toeslag per dag 1 8 2022 Minimum toeslag Maandag tot en met vrijdag € 13, 20 per dag 1€ 13, 59 1 2022 zaterdag € 20, 30 € 20, 91Het bestuur van de ANT heeft de indexatie van de adviessalarissen voor 2022 op 1, 2 vastgesteld Voor het indexeren van de salarissen volgt de ANT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling OVA De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan vanFebruari 2022 Bijlage bij nr 2 Verschijnt maandelijks behalve in augustus 30ste jaargang Afgiftekantoor Kortrijk 1 2e Afd Accountancy amp Advisory te gebruiken voor de indexatie van de huurprijzen, salarissen en sociale uitkeringen …Inflatie cijfers Nederland CPI Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptieDe indexatie van 1 januari 2022 is 1, 02 39, 8 van de prijsinflatie Deze indexatie is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 114, 9 op 31 oktober 2022 Vanwege de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren wordt de beschikbare ruimte van 4, 9 114, 9 – 110 uitgesmeerd over een lange periode van jaren104 G rant salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een G rant in uw regioCao Jeugdzorg salarisschalen De loonschalen in jeugdzorg zijn vastgelegd in de Cao Jeugdzorg 2019 –2020 De cao is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg amp Welzijn, CNV Zorg amp Welzijn en FBZ Hieronder vind je meer informatie en handige links Zo heb je alles op een rijtje en achterhaal je gemakkelijk in welke schaal jij zit en welkeDe salarissen staan in hoofdstuk 4 De werkgever maakt aan de werknemer bekend hoe hij invulling geeft aan de salarisstructuur 1 2 3 Van uta naar bouwplaatswerknemer 14 juni 2022 def cao Bouw amp Infra 2022 2022 , 14 juni 2022 def Infra 2 2Salarisschalen Cao Sociaal Werk De loonschalen in sociaal werk zijn vastgelegd in de Cao Sociaal Werk 2022 2023 Hieronder vind je meer informatie en handige links Zo heb je alles op een rijtje en achterhaal je makkelijk welke schalen er …14 Chef Concierge salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een Chef Concierge in uw regioRaadpleeg een overzicht van de refertelonen die in de prijsherzieningsformules moeten worden gebruiktNaar hoofdinhoudIn mei komt de index van de consumptieprijzen op 111, 05 punten Het verloop op jaarbasis is daarmee iets toegenomen, nl van 1, 23 in april tot 1, 46 De inflatie op basis van de gezondheidsindex blijft dan weer beperkt AfbeeldingDe cao Recreatie 2022 1165 is nu te raadplegen op Caoloon com en is beschikbaar via de koppelingen De cao is 07 04 2022 aangemeld bij het ministerie van SZW looptijd 01 01 2022 31 12 2023 loonsverhoging van 4, 00 per 01 04 2022 loonsverhoging van 2, 00 per 01 01 2023 loonsverhoging van 1, 00 per 01 07 2023 Klik op bron om dePrijzen Nederland Controleer alle informatie om te weten hoeveel het zou kosten om jezelf te vestigen in Nederland Nederland , of je nu op reis bent, op het werk, om te leven, op vakantie of uit nieuwsgierigheid In dit schrijven hebben we complete lijsten met gegevens opgesteld op basis van de kosten van een breed scala aan producten, goederen en dienstenLonen en Salarissen cursussen De niet te missen ontwikkelingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en pensioenen treft u uiteraard ook aan in ons cursusaanbod Voor de accountant maar ook voor de loonadviseur of salarisadministrateurin 2022 de voorbereidingen voor de ver nieuwbouw van de kazerne in Oss Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en de materi le budgetten ook ge ndexeerd Door de indexatie komt de inwonerbijdrage op € 1, 21 in 2022 ten opzichte van € 1, 19 in 2022 De totale bijdrage voor Bevolkingszorg komt hiermee voor 2022 op € 0, 7 miljoenOnbelaste reiskostenvergoeding eindelijk omhoog 21 cent per kilometer in 2023 In 2023 en 2024 wordt er 200 miljoen voor uitgetrokken, blijkt uit de stukken Dat geld zou volgens betrokkenen genoeg moeten zijn om op 21 en daarna 23 cent per kilometer uit te komen, al worden de precieze bedragen pas op Prinsjesdag vastgesteld104 G rant salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een G rant in uw regioStrategienota Algemene Onderwijsbond 2022 2026 Strategienota Algemene Onderwijsbond 2022 2026 Meer voor elkaar in werk, beroep en gaat niet over het geld voor salarissen ‘Het overleg over secundaire ook de indexatie van pensioenen is sinds 2009 achter gebleven, waardoor ook daar grote achterstand is ontstaanVoor de ramingen van de salarissen van het ambtelijk personeel vormen de cao afspraken het uitgangspunt Het huidige cao akkoord loopt tot 1 januari 2023 Vanaf september 2022 starten de overleggen tussen de VNG en vakbonden over de nieuwe cao Het resultaat is waarschijnlijk nog niet bekend als we de begroting 2023 opstellenOp M 0, 07 € NA indexatie TWA 2022 2022 In bedrijven waar de totale waarde van 8 euro wordt overschreden, worden de salarissen verhoogd met 0, 01 euro per 0, 10 euro aan niet toegewezen cheques d w z max 0, 05 euro TWA 2022 …Februari 2022 Bijlage bij nr 2 Verschijnt maandelijks behalve in augustus 30ste jaargang Afgiftekantoor Kortrijk 1 2e Afd Accountancy amp Advisory te gebruiken voor de indexatie van de huurprijzen, salarissen en sociale uitkeringen …Toggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENLonen, salarissen en sociale lasten € 12, 1 miljoen door een toename van de lease activa als gevolg van nieuwe investeringen en tussentijdse mutaties door indexatie van leaseovereenkomsten Ajax heeft zich voor het seizoen 2022 2022 gekwalificeerd voor de groepsfase UEFA Champions League De voortdurende coronacrisis heeft naast een14 Chef Concierge salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een Chef Concierge in uw regioIndexatie In de meeste gevallen stijgt uw salaris tijdens uw dienstverband Pensioenfonds Aon verhoogt daarom uw pensioen als Aon de salarissen en salarisschalen verhoogt met de Aon loonindex Dat noemen we indexatie of toeslagverleningDe actuele dekkingsgraad steeg met 16, 7 naar 110, 2 Het rendement op de beleggingen was 11, 1 en het vermogen van het fonds groeide naar €550 miljard Ook de beleidsdekkingsgraad nam toe deze stond eind 2022 op 102, 8 In dit bericht blikken we terug op 2022 en geven we een doorkijk naar 2022 Vooruitblik 2022Consumentenprijsindex Op deze pagina vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de prijsindex en de consumentenprijsindex Prijsindex De prijsindex is een graadmeter voor de inflatie klik hier voor achtergrondinformatie over inflatie De basis voor de index wordt gevormd door een pakket goederen en diensten waarvan de prijsontwikkeling wordt bijgehoudenVoor de berekening van de indexatie is uitgegaan van 2 per jaar en vervolgens zijn de uitkomsten bij elkaar opgeteld Pensioenprotest 12 februari in Utrecht Doe mee aan Pensioenprotest Zaterdag 12 februari 2022 14 00 uur quot Samen voor een eerlijk pensioen quot ondersteunt het initiatief Pensioenprotest van harte en roept de ondertekenaars van haarNaar hoofdinhoudProgrammabegroting 2019 2022 Voor inwoners, met gemeenten Ons kenmerk 18 0000964 heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2018 Per 1 augustus 2017 worden de salarissen verhoogd met 1Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa 2, 3 miljoen euro in 2022 Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht reeds 6, 8 miljoen euro ge nvesteerd in haven gerelateerde projectenEen ander woord voor indexatie is toeslagverlening J De jaargrondslag is het naar tijdsduur gewogen gemiddelde van de all in salarissen zoals die hebben gegolden gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de berekeningsdatum van het pensioenDe indexatie geldt ook voor vergoedingen in kortgedingprocedures bij de kantonrechter Per 1 mei 2018 zijn al de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven ge ndexeerd Maar die indexatie zag alleen op advocaatkosten en niet op het salaris van gemachtigdenDe gemeente S dwest Frysl n gaat vanaf 2022 werken met een lumpsum budget voor de financiering van de Wmo Deze budgetten worden bepaald aan de hand van de formule ‘Lumpsumbudget Virtueel tarief Feitelijk zorggebruik Transformatie effect’ L p q t Hierin staat de L voor het gevraagde lumpsumbudget voor n of meer gebiedenAlle downloads op een rij Op deze pagina tref je een actueel overzicht van nuttige publicaties van de Ntb Downloads die op slot staan zijn alleen toegankelijk voor Ntb leden die ingelogd zijn Inloggen doe je met je e mailadres als gebruikersnaam en je lidmaatschapsnummer indien je deze nog niet zelf hebt aangepast als wachtwoordWie, beter dan zij, kunnen vertellen hoe een gemiddelde werkweek eruit ziet, wat de functie inhoudelijke uitdagingen zijn, welk kennisniveau vereist is om succesvol te zijn en hoe zij de organisatie en de manier van leidinggeven ervaren Alles wordt besproken, dus ook de organisatiecultuur, manier van leidinggeven en salarissenBelangrijkste kenmerken nieuwe pensioenregeling PMT en PME E n regeling voor twee sectoren Bij werkgevers en werknemers was er de wens om voor de sectoren Metalektro en de Metaal amp Techniek zoveel als mogelijk eenzelfde pensioenregeling af te spreken Dat is gelukt en dat is goed nieuws Want het scheelt voor veel mensen een hoop gedoeArtikel 10 7 Duur na wettelijke uitkering De na wettelijke uitkering is 1 maand per dienstjaar in de sector gemeenten keer een correctiefactor 1, 4 voor dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar 2 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 …Hierbij bieden wij u de Kadernota 2019 2022 aan De Kadernota is een belangrijk beleidsstuk, het salarissen daar er nog geen informatie is op de toekomstige ontwikkelingen De huidige cao is moment dan ook geen indexatie plaatsBelastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2022 , loonstrookje 2022 Veel van ons gaan in 2022 minder loonbelasting en inkomstenbelasting betalen doordat het belastingtarief in de eerste schijf met 0, 25 punt omlaag gaat van 37, 35 naar 37, 1 De extra belastingschijf voor gepensioneerden gaat van 19, 45 naar 19, 2De Handleiding Overheidstarieven hierna HOT is een handreiking voor alle onderdelen van de Rijks overheid en kan gebruikt worden voor het in rekening brengen van kosten voor bijvoorbeeld werkzaamheden, diensten of detacheringen De dienst onderdelen kunnen dit doen door een tarief per uur in rekening te brengen of door een budgetafspraak te maken die daarop …Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Geraadpleegd op 25 04 2022 Wet van 8 oktober 1969, houdende vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een nieuwe wettelijke regeling Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz , enz , enz Allen, die deze zullen zien of horen lezenDan valt het volgende op Tarief eerste schijf inkomstenbelasting stijgt in 2020 van 36, 65 naar 37, 35 niet AOW respectievelijk van 18, 75 naar 19, 45 wel AOW Dat betekent dus voor een groot aantal mensen ook meer belasting betalen De tarieven in tweede tot en met vierde schijf dalen, een belastingvoordeel voor de middeninkomensSchoolbegroting 50 likes Het excelmodel Schoolbegroting stelt het onderwijs in staat om op een eenvoudige manier een integrale begroting te maken voor n of meerdere scholenDe versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website De meeste functies zullen niet goed werken De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’sTitel Handleiding Overheidstarieven 2022 Auteurs Cherine Botros BZK Oktober 2022 Deze handleiding biedt voor elk van de ambtelijke salarisschalen een indicatief uurtarief Daarnaast zijn, waar nodig, de genoemde bedragen aangepast vanwege indexatie 1 6 Leeswijzer In het navolgende hoofdstuk worden de tarieven voor 2022 gepresenteerdin 2022 en 2022 respectievelijk met 2, 8 en 3, 0 verhoogd Met deze indexaties en de bijbehorende tarieven zijn wij over de hele paramedische linie marktconform ten opzichte van de andere zorgverzekeraars In diverse gevallen liggen onze tarieven hoger dan marktconform Dit blijft het geval, ook zonder een extra indexatieJe kunt de berekening maken per dag, week, vier weken, maand of kwartaal Deze rekenmodule is bedoeld voor inkomen uit werk Standaard verschijnt als kalenderjaar het huidige jaar 2022 Als je meerdere loon salarissen van bruto naar netto wilt berekenen en of vergelijken gebruik dan de berekening Loon salaris bruto netto 5x tegelijk Als jeDe uitwerking van de afspraken in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2022 en 2022 staan in 2 LOGA brieven Salarisbrief van de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2022 en 2022 Nieuwe artikelen in de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2022 en 2022 De brieven worden tegelijk verstuurd Deze salarisbrief gaat over de uitwerking van het akkoord Cao Gemeenten en Cao …Radboud Universiteit Overzicht salarisschalen per 1 jan 2022 0, 36 bijdragepercentages en franchises per 1 januari 2022 diverse bedragen per 1 jan 2022 jeugdsalarisschalen per 1 jan 2022 59 706 eerst volgende indexatie BHV PAM 1 jan …Persoonlijk rapport Kies voor een persoonlijk rapport, dan vergelijken we naast jouw salaris ook je extralegale voordelen, je vakantiedagen, en zie je de evolutie van je loon Beknopt rapport Kies voor een beknopt rapport, dan vergelijken we enkel je …Onbelaste reiskostenvergoeding eindelijk omhoog 21 cent per kilometer in 2023 In 2023 en 2024 wordt er 200 miljoen voor uitgetrokken, blijkt uit de stukken Dat geld zou volgens betrokkenen genoeg moeten zijn om op 21 en daarna 23 cent per kilometer uit te komen, al worden de precieze bedragen pas op Prinsjesdag vastgesteldHoeveel is je bruto jaarloon of jaarsalaris in 2022 of 2022 Je bruto jaarloon is je loon van het hele jaar zonder aftrek van belastingen en pensioenpremies Bij je jaarsalaris tellen zowel vaste toeslagen zoals ploegentoeslag en eenmalige uitkeringen zoals het vakantiegeld, een eventuele bonus, een dertiende maand, een winstuitkering maar ook het overwerk meeDaarnaast zijn, waar nodig, de genoemde bedragen aangepast vanwege indexatie 1 6 Leeswijzer In het navolgende hoofdstuk worden de tarieven voor 2022 gepresenteerd In de eerste tabel worden de gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal weergegeven De tweede tabel bevat gemiddelde integrale tarieven inclusief overhead per salarisschaalSalarisschalen Artikel 4 15 Garantieschalen DTG na toepassing FWG Garantieschalen DTG Toepassing van deze schalen is gebaseerd op afspraken over invoering FWG 3 0 per 1 …Voor de ramingen van de salarissen van het ambtelijk personeel vormen de cao afspraken het uitgangspunt Het huidige cao akkoord loopt tot 1 januari 2023 Vanaf september 2022 starten de overleggen tussen de VNG en vakbonden over de nieuwe cao Het resultaat is waarschijnlijk nog niet bekend als we de begroting 2023 opstellenDe indexatie van alimentatiegeld gebeurt volgens de formule vermeld in de overeenkomst of het vonnis Gewoonlijk wordt de indexaanpassing jaarlijks toegepast in de maand waarin de alimentatie voor de eerste keer wordt vastgesteld volgens de consumptieprijsindex van die maand Voor de berekening wordt doorgaans het te indexeren bedrag01 04 2022 tot 01 04 2024 24 mnd 12 mnds 2, 7 5, 4 in 24 maanden 3, 4 per 1 4 22 2 per 1 1 23 eenmalige uitkering van €325 Maatschappij Meer Cao s in de media 5K Hoe krijgt hybride werken vorm in de cao Een update 03 …Februari 2022 Bijlage bij nr 2 Verschijnt maandelijks behalve in augustus 30ste jaargang Afgiftekantoor Kortrijk 1 2e Afd Accountancy amp Advisory te gebruiken voor de indexatie van de huurprijzen, salarissen en sociale uitkeringen …Sectorakkoord 2022 2022 Loon Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorie n in het PC 140 03 Opgelet Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen Minimumuurlonen op 01 01 2022 1 Rijdend personeel ⇒ Beschikbaarheidstijd 99 van het uurloonToggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENAlle salarissen zijn gebaseerd op de cao bedragen van 2020 Indexatie naar 2022 heeft plaatsgevonden op basis van de gemiddelde bekende cao stijgingen 2, 63 ggz 2, 1 en gehandicaptenzorg 3, 15 Indexatie van gemeten kosten overhead, huisvestings en verzorgingskosten 2, 63 per jaar 2020, 2022, 2022 4Bedrijfsvoorheffing berekenen 2022 Regels 1 januari 2022 KB 9 december 2022 PDF, 393 21 KB Schalen 1 januari 2022 KB 9 december 2022 PDF, 132 64 KB Sleutelformule vanaf 1 januari 2022 PDF, 262 66 KB 2022 Regels 1 januari 2022 KB 16 december 2020 PDF, 280 53 KB Schalen 1 januari 2022 KB 16 december 2020 PDF, 113 42 KB Sleutelformule vanaf 1 …Bekijk de meest actuele AOW bedragen Heeft u al AOW Bekijk dan uw AOW specificatie op Mijn SVB Daar ziet u hoeveel AOW pensioen u krijgt en wat de hoogte isSnel een index zoeken met de Index search Indien u een consumptieprijsindex of een gezondheidsindex voor een bepaalde maand zoekt, volstaat het dat u jaar en maand invoert Vervolgens krijgt u zowel de consumptieprijsindex als de …1 januari 2022 Publicatie op internet Voor de indexatie van de bedragen van de bedragen van de onkosten vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden per 1 januari 2022 wordt gekeken naar de indexatiecijfers van september 2019 inTussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 gaan de tarieven gelden zoals deze door de NZa op 1 juli 2022 zijn vastgesteld Deze zijn ook verwerkt in de zorgovereenkomst die al is aangeboden via VECOZO Vanaf 1 april 2022 gelden hogere tarieven, waarin de salarisstijging en aangepaste indexatie is verwerkt104 G rant salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een G rant in uw regioNieuwe CAO Banken 03 maart 2022 Op 2 maart 2022 zijn de Werkgeversvereniging Banken WVB en de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe CAO Banken overeengekomen De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2022Salarisschalen Op deze pagina zijn de salarisschalen zoals die gelden binnen de CAO Sport te downloaden, alsmede de salarisschalen die gelden voor …Vanaf 3 januari 2022 geldt voor de uitzendkracht die op of na 3 januari 2022 start met de telling van de gewerkte weken in fase A een termijn van 52 gewerkte weken in plaats van 78 gewerkte weken Voor deze uitzendkracht dient daar waar in dit artikellid in sub a tot en met d 78 gewerkte weken staat 52 gewerkte weken te worden gelezenOverzicht van alle liquidatietarieven downloaden 2022 Voor h t complete overzicht van alle liquidatietarieven inclusief salaris gemachtigde advocaat per 01 02 2022 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht PDF worden gedownload Download het proceskostenoverzicht 2022Lees de complete CAO voor Uitzendkrachten 2019 2022 of de samenvatting De cao is er ook als app, in meerdere talenNaar hoofdinhoud14 Chef Concierge salarissen anoniem gerapporteerd door werknemers Welk salaris verdient een Chef Concierge in uw regio
39 | 61 | 155 | 94 | 66